Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви

Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі іменовані «Благодійник») – відвідувачам сайту ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ЗЛАГОДА ЖИТТЯ”, в мережі Інтернет: https://ukraineharmony.net/ (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ЗЛАГОДА ЖИТТЯ” (код ЄДРПОУ 43640697), в особі голови організації Лавренюк Олени Миколаївни, що діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну пожертву (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

 1. Терміни та визначення

Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником засобів у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про громадські об’єднання».

 1. Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Організації.

Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування.
Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодній зі сторін Договору.

 1. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений зі Статутом Організації, який розміщений в електронному вигляді на Сайті Організації, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України
 2. Благодійник і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.
 3. Права та обов’язки Організації:
 1. Організація зобов’язана:
  – У разі використання пожертви всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійникові за його письмовою заявою.
 1. Права Благодійника:
  – Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування.
 1. Місце проведення публічного збору коштів:
  Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Організація, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.
 1. Термін збору коштів:
  Публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.
 1. Порядок використання благодійних пожертвувань:
  Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями діяльності Організації. Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.
 1. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування.
 2. Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації:

Доступ до фінансових звітів Організації здійснюється Благодійником за його письмовою заявою.

Інша інформація представляється Організацією у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

 1. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням пожертвування, несе Благодійник.
 2. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Додатка № 1 до цього Договору щодо збору та обробки персональних даних.
 3. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійного пожертви, підписки на новини Організації або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника Організацією можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру, і крім того Організація має право, без згоди із Благодійником, опублікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім’я та по батькові або назву Благодійника, як Благодійника Організації. Разом з тим, Організація зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

Додаток № 1

до Договору пожертвування укладеного Благодійником з ГО «ЗЛАГОДА ЖИТТЯ»

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійного пожертвування, що розміщена на Сайті ГО «ЗЛАГОДА ЖИТТЯ» в мережі Інтернет: https://ukraineharmony.net/, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010, № 2297-VI надаю згоду ГО «ЗЛАГОДА ЖИТТЯ» (далі – Організація) на обробку та використання в установленому Порядку моїх персональних даних (найменування бази: ГО «ЗЛАГОДА ЖИТТЯ») з метою реалізації статутної діяльності Організації, залучення осіб до діяльності відповідно до статуту Організації та законодавства України в обсязі, необхідному для реалізації наведеної мети обробки персональних даних.
Крім того, даю згоду на те, що мої персональні дані можуть бути передані / поширені / розкриті (у тому числі для їх подальшої обробки та використання) у зв’язку з реалізацією компетенції у сфері діяльності між мною і Організацією третім особам.
До того ж, я згоден, що до моїх персональних даних може бути наданий доступ третім особам за їх запитом, за умови взяття зазначеними особами зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», у порядку, передбаченому ст. 16 ЗУ «Про захист персональних даних».
Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін ГО «ЗЛАГОДА ЖИТТЯ» уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових персональних даних до бази персональних даних партнерів.
Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійного пожертвування, розміщеної на Сайті ГО «ЗЛАГОДА ЖИТТЯ» в мережі Інтернет: https://ukraineharmony.net/, я підтверджую, що отримав повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних з метою реалізації статутної діяльності Організації, залучення осіб до діяльності відповідно до статуту Організації та законодавства України, а також відомості про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

ГО «ЗЛАГОДА ЖИТТЯ” є неприбутковою благодійною громадською органацією та у своїй діяльності немає на меті отримання прибутку.

ГО «ЗЛАГОДА ЖИТТЯ” працює над тим, щоб допомогти людям з інвалідністю, що проживають в інституційних закладах та сприяти їх соціалізації, наблизивши їх життя до такого, щоб вони почували себе повноцінним членом суспільства. та реалізовує різноманітні проекти спрямовані на покращення умов проживання та якості життя в інституційнх закладах, шляхом реалізації наступних проектів:

 • Гуманітарна допомога у кризових ситуаціях.
 • Соціальна майстерня «Сувенірна»
 • Соціальна майстерня «Інклюзивна теплиця»
 • Свято для самотньої людини
 • День іменнинника

Кошти, перераховані Вами як благодійна допомога, не повертаються у випадку нереалізаціїї проекту/-ів . Вони будуть перераховані на інший подібний благодійний проект, а у випадку закриття чи ліквідаціїї організації кошти будуть перенаправлені до іншої (або кількох ) благодійних організацій відповідного виду (згідно Статуту ГО «ЗЛАГАДА ЖИТТЯ» п.п. 12.6 та пп12.7 та відповідно до діючого законодавства України щодо неприбуткових організацій та установ).